„MOTOR –  pęd studentów Wydziału Chemii UMK do rozwoju kompetencji niezbędnych dla kadr przemysłu MOTORyzacyjnego”

PROJEKT NR WND-POWR.03.01.00-00-T002/17-00

 

 • Okres realizacji projektu: 2018 – 2020
 • Oś Priorytetowa:1. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 • Działanie:1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym
 • Wartość ogólna projektu: 757 411,25 zł
 • Wartość dofinansowania z Funduszu Społecznego Unii Europejskiej: 734 688,85 zł

Celem projektu jest kompleksowe rozwinięcie kluczowych kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, interpersonalnych i analitycznych odpowiadających potrzebom nowoczesnej gospodarki i gwarantujących jego uczestnikom dostęp do rynku pracy poprzez realizację dedykowanych programów rozwoju kompetencji i wysokiej jakości staży.

 

W ramach Projektu zapewniamy:

 

 • certyfikowane szkolenia specjalistyczne połączone z zajęciami praktycznymi;
 • wykłady szkoleniowe z zakresy przemysłu motoryzacyjnego;
 • wizyty studyjne u pracodawców (każdy uczestnik weźmie udział w jednej maksymalnie 3-dniowej wizycie);
 • 1-miesięczny staż u pracodawcy z branży motoryzacyjnej.

 

Dla kogo skierowany jest Projekt?

 

Oferta skierowana jest dla studentów 2 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych S1 i S2 kierunku CHEMIA.

Nie zwlekaj, zainwestuj w swoją przyszłość!!!!
Możliwość zatrudnienia po studiach!!!

Finansujemy:

 

 • stypendium dla stażysty (około 3000 zł brutto)!!!
 • ubezpieczenie NNW, badania lekarskie
 • zakwaterowanie, dojazd i koszty utrzymania w trakcie odbywania stażu i wizyt studyjnych
 • wynagrodzenie opiekuna stażysty
Koordynator Projektu

 

prof. dr hab. Iwona Łakomska

email: iwolak@chem.umk.pl

tel: +48 (56) 611 45 10

p.133 (budynek A)

Asystent Koordynatora Projektu

 

mgr Barbara Mroczyńska

e-mail: basia_m@chem.umk.pl
lub motor@umk.pl

tel: +48 (56) 611 43 28

p.213 (budynek B)

Projekt MOTOR