Dokumenty dla uczestników

Kandydatów prosimy o wypełnienie załączników nr 1, 3, 5, 9, 10 i dostarczenie ich do Biura Projektu (p. 213 B)

 

Projekt MOTOR