Regulaminy

ZARZĄDZENIE Nr 165

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 października 2018 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „MOTOR – pęd studentów Wydziału Chemii UMK do rozwoju kompetencji niezbędnych dla kadr przemysłu MOTORyzacyjnego”

Zarządzenie nr 64 z dnia 15 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 165 z dnia 10 października 2018 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 4.1.

Załącznik 4.2.

Załącznik 4.3.

Załącznik 4.4.

Załącznik 4.5.

Załącznik 4.6.

Załącznik 4.7.

Załącznik 4.8.

Załącznik 4.9a.

Załącznik 4.9b.

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

 

Projekt MOTOR